Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Розробки конспекту з економ ки


Розробки конспекту з економ ки


Такий підхід вимагає від всієї групи ознайомлення з рекомендованою літературою й одночасно допомагає набути знання, необхідні для опанування всіх питань програми шляхом колективного навчання. Але тільки в уяві, подумки, за допомогою власної фантазії і за сприянням тих умов, які оточують учня. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Освітня мета передбачає, з одного боку, прилучення учнів до куль­тури країни, мова якої вивчається, шляхом засвоєння нової загальноос­вітньої інформації; з іншого — розширення філологічного кругозору учнів. Економічне зростання і його детермінанти. При підготовці реферативних виступів студенти повинні використовувати рекомендовану літературу, а також можуть самостійно здійснювати пошук додаткової економічної літератури та періодичних видань стосовно затвердженої теми виступу. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації періоду XVІ - перша пол. Підсумовуючи сказане вище, можна зробити деякі висновки. Усі запитання вікторини повинні бути цікавими і нестандартними. Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 1. Наприклад, при вивчені певної теми можна використати на уроці взаємоопитування учнів. Проектування складально-зварювальної оснастки: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності... У шкільній практиці, при вивчені нового матеріалу, вчителі частіше застосовують такі нетрадиційні уроки як: урок-лекція, урок-семінар, урок-конференція, театралізовані уроки, урок-репортаж, урок-свято, урок-телепрограма, урок-подорож, урок-екскурсія, урок-портрет та ін. Ігри повніше реалізують підготовку учнів до практичної діяльності, привчають до колективних форм роботи. Не можна допускати приниження гідності дитини образливе порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для напряму підготовки 6. Активність при обговоренні оцінюється викладачем і впливає на остаточну оцінку за семінар. Гра дарує дітям радість і захоплення, пробудження у душі кожного з них добрі почуття, роздмухує вогник дитячої думки і творчості. Завданням постає висвітлення економічних процесів та їх відбитку в економічній думці на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати. Воно найбільш успішне, коли правильно поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу учнів. На першому семінарському занятті заплановано ознайомлення студентів із формами, цілями та завданнями індивідуальної самостійної роботи. При цьому вчитель прогнозує можливі помилки учнів у ході наступної ро­боти з цим матеріалом, намічає необхідну послідовність дій щодо їх подолання. Учитель-початківець повинен складати розгорнутий план-конспект уроку, в якому має бути розроблений хід уроку іноземною мовою, точні формулювання правил та завдань, зразки виконання вправ. Лухтай називає нестандартним такий урок, який не вкладається повністю або частково в межі виробленого дидактикою, на якому вчитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи. Тому ця робота має бу­ти творчою і, водночас, націленою як на окремого учня, так і на весь клас. Користуючись свободою творчості й самостійної діяльності, учні не повинні забувати, що вони на уроці та дотримуватися певної дисципліни. Слід уникати сталих форм запитання на зразок: «Дайте визначення», «Назвіть».


Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.


Навчально-методичне видання Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для напряму підготовки 6. Основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції кін. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав другої пол. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні ХХ — початок ХХІ ст. При цьому вчитель прогнозує можливі помилки учнів у ході наступної ро­боти з цим матеріалом, намічає необхідну послідовність дій щодо їх подолання. Окремі теми можуть бути обрані та опрацьовані студентами самостійно за погодженням з викладачем. Підготовча робота вчителя до уроку здійснюється послідовно і включає: аналіз змісту матеріалу, визначення типу уроку, формулювання цілей уроку, поетапний розподіл навчального матеріалу, визначення часу на його опрацювання, розробку вправ, складання плану-конспекту уроку, підготовку засобів навчання. У процесі проведення ігор у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального предмету. Зокрема на думку О. Її до­цільно формулювати у такий спосіб: -Розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів. Програма уроку-звіту планується завчасно. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій...

You may look:
-> адоб фотошоп видеоурок
Тематичне планування передбачає визначення типу уроку; визначення обсягу навчального матеріалу; підготовку засобів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу.
-> конспект урока по теме школьный травматизм
розробки конспекту з економ ки -> ответы на вопросы для повторения геометрии по 7 главе атанасян
На першому семінарському занятті заплановано ознайомлення студентів із формами, цілями та завданнями індивідуальної самостійної роботи.
-> конспекты занятий по изо для 3 4 классов
Саме при формуванні змісту уроку — КВК не варто забувати, що це — урок, а не виховний захід, тому необхідно дотримуватися всіх функцій і завдань навчального заняття.
-> волков ю в конспект лекций
Гра дарує дітям радість і захоплення, пробудження у душі кожного з них добрі почуття, роздмухує вогник дитячої думки і творчості.
->SitemapРозробки конспекту з економ ки:

Rating: 89 / 100

Overall: 75 Rates